Các đồng chí lãnh đạo cấp cao viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

0 CAP
ANTĐ - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Thành uỷ, HĐNĐ, UBND, MTTQ Thành phố Hà Nội... đã viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top