VIB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 27% trong năm 2015

  • 18/03/2015 12:25
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2015, dự kiến đại hội sẽ diễn ra vào ngày cuối tháng 3 tại Hà Nội. Theo đó, mục tiêu kinh doanh 2015 đã được thống nhất và thông qua với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức cao.

VIB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 27% trong năm 2015 ảnh 1VIB dự kiến tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ bình quân là 11%

Báo cáo về kết quả kinh doanh 2014 của VIB cho biết, năm 2014, mặc dù nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự có dấu hiệu rõ ràng về việc phục hồi, VIB vẫn đạt được những chỉ tiêu tài chính khả quan. Lợi nhuận sau thuế của VIB là 523 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 648 tỷ đồng.

Các yếu tố dẫn đến sự tăng trưởng về lợi nhuận này bao gồm: Doanh thu thuần đạt 3.470 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước, với tổng tài sản đạt 80.661 tỷ đồng; Số dư tín dụng đạt 44.004 tỷ đồng; Tiền gửi của khách hàng đạt 49.052 tỷ đồng, tăng 13%, trong đó tiền gửi không kỳ hạn tăng 19%.

Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, chỉ tăng 4.6% so với năm 2013 trong khi ngân hàng tiếp tục đầu tư vào nhân sự, hệ thống và tài sản. Tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn chi phí giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập từ hoạt động ngân hàng cốt lõi giảm từ 59% xuống 56%.

Các quỹ dự phòng tiếp tục được bổ sung với số dư lũy kế đạt trên 2.000 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu của VIB được kiểm soát ở mức tốt 2,51%, giảm so với năm 2013 (2,82%). Chất lượng danh mục tín dụng được đảm bảo. Trong năm 2014, VIB cũng đạt được nhiều thành tựu và giải thưởng quan trọng từ nhiều đối tác uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận.

Trong năm 2014, tập thể Hội đồng Quản trị (HĐQT) của VIB cũng luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao hoạt động quản trị, xây dựng định hướng chiến lược cho ngân hàng.

Đánh giá về triển vọng và đề xuất mục tiêu kinh doanh năm 2015, báo cáo của VIB chỉ ra rằng, năm 2015, Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) là 6,2% và kiểm soát lạm phát ở mức 5%. Ngành ngân hàng cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng hơn so với năm 2014, trong đó tín dụng tăng khoảng 13-15% và nợ xấu được kiềm chế ở mức dưới 3%.

Thêm vào đó, toàn ngành tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt chương trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, tiến hành hợp nhất, sáp nhập một số ngân hàng, hướng tới giảm số lượng ngân hàng còn 20 đơn vị vào năm 2016.

“Triển vọng kinh tế 2015 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như niềm tin của người tiêu dùng sẽ được cải thiện ở mức độ nhất định. Lãi suất thấp tiếp tục giúp thúc đẩy sự phục hồi các hoạt động kinh doanh và đầu tư”, báo cáo nhận định.

Theo VIB, trong năm 2015, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chính sách hoạt động minh bạch, nhất quán bám sát theo các chiến lược đã đề ra cũng như chuẩn mực quốc tế, Mục tiêu kinh doanh 2015 cũng đã được thống nhất và thông qua với những chỉ tiêu tài chính cơ bản: Tổng tài sản tăng 9% lên 88.251 tỷ đồng; Huy động vốn tăng 8% lên 53.000 tỷ đồng; VIB cũng dự tính 2 phương án tăng trưởng tín dụng.
Phương án 1, tín dụng chỉ tăng 11%, tương ứng dư nợ cho vay 42.380 tỷ đồng (theo chỉ tiêu NHNN đã giao), Ở phương án 2, VIB đặt kế hoạch dư nợ tăng 27% trong 2015 lên 48.532 tỷ đồng, Nợ xấu tiếp tục duy trì ở dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2014 và mục tiêu chiến lược năm 2015, HĐQT dự kiến đề xuất tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ bình quân là 11%, nhằm tiếp tục tái đầu tư và phát triển ngân hàng.

Tin cùng chuyên mục