Vì sao Bộ Tài chính không ưu đãi thuế BVMT với xăng sinh học?

  • 03/04/2018 11:03
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), có ý kiến cho rằng nên quy định mức thuế BVMT ưu đãi với xăng dầu sinh học để khuyến khích sử dụng loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, Bộ Tài chính lại cho rằng đề xuất này không phù hợp.

Tại Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết về biểu thuế BVMT, có một số ý kiến đề nghị báo cáo Chính phủ kiến nghị Quốc hội quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng dầu sinh học. Ý kiến này được đề xuất với mục đích để khuyến khích sử dụng loại nhiên liệu xăng sinh học.

Phản hồi ý kiến này, Bộ Tài chính cho rằng, trong hệ thống thuế, mỗi sắc thuế có mục tiêu điều chỉnh riêng. Hiện nay, để khuyến khích sản xuất và sử dụng xăng sinh học, tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đã quy định thuế suất ưu đãi đối với xăng sinh học E5 (5% etanol) là 8%, E10 (10% etanol) là 7%. Như vậy, trường hợp xăng khoáng và xăng E5 cùng một giá tính thuế thì giá xăng E5 đã thấp hơn giá xăng khoáng là 3% (thuế TTĐB với xăng khoáng 10%).

Bộ Tài chính cho rằng không cần thiết có thêm ưu đãi thuế BVMT với xăng sinh học

Bộ Tài chính cho rằng không cần thiết có thêm ưu đãi thuế BVMT với xăng sinh học

Luật Thuế BVMT hiện hành cũng quy định chỉ thu đối với xăng dầu gốc hóa thạch (xăng khoáng), không thu thuế đối với etanol. Hiện hành, mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 3.000 đồng/lít, theo đó, mức thuế BVMT đối với xăng E5 đã thấp hơn mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 150 đồng/lít.

Còn nếu quy định mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 4.000 đồng/lít thì mức thuế BVMT đối với xăng E5 thấp hơn mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 200 đồng/lít, (giảm 50 đồng/lít so với hiện hành). Từ đó, Bộ Tài chính cho răng sẽ tạo thêm chênh lệch giữa giá xăng E5 và xăng khoáng.

Theo Bộ này, việc điều chỉnh tăng thuế BVMT đối với xăng dầu, cùng với giải pháp khác (như quy định mức thuế TTĐB ưu đãi đối với xăng sinh học) sẽ góp phần khuyến khích sản xuất và sử dụng xăng dầu sinh học, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, việc đề nghị bổ sung quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng dầu sinh học vào dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế BVMT nêu trên là “chưa phù hợp”.

Tin cùng chuyên mục