Vì sao Bộ Công an đề xuất bỏ hộ khẩu giấy, thay bằng mã số định danh cá nhân?

  • 25/02/2020 10:56
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo luật Cư trú (sửa đổi). Theo dự thảo, Bộ đề xuất bỏ quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng mã số định danh cá nhân nhằm giảm tối đa thời gian, chi phí cho người dân.

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) gồm 7 chương với 41 điều, được ban hành nhằm khắc phục tình trạng trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Trên cơ sở định hướng của Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế việc quản lý qua số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ sở dữ liệu về dân cư sẽ do Bộ Công an quản lý. Cơ sở dữ liệu về dân cư gồm cácthông tin cơ bản như: Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số, ngày, tháng, năm và nơi cấp thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân...

Dự thảo cũng bổ sung nhiều trường hợp phải xoá đăng ký thường trú (xoá hộ khẩu) như: công dân chết, bị tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú; Vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo cho cơ quan quản lý cư trú nơi đăng ký thường trú; Trường hợp được cho thôi, bị tước, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam…

Việc xóa đăng ký thường trú có thể được thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý dân cư, thay vì xoá trên hộ khẩu giấy.

Đối với việc khai báo tạm vắng, dự thảo Luật Cư trú đã chỉnh lý, quy định rõ các trường hợp cần khai báo tạm vắng bao gồm: Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản chế; người được tha thù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách…

Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ 3 tháng trở lên hoặc Công dân đi địa bàn xã thuộc huyện hoặc quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố nơi cư trú từ trên 12 tháng cũng phải có trách nhiệm khai báo tạm vắng.

Sau khi chuyển sang quản lý hộ khẩu điện tử, công dân sẽ có quyền tra cứu thông tin về đăng ký cư trú của bản thân và cấp giấy tờ xác nhận về cư trú, được yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ quyền cư trú của mình. Mỗi cá nhân cũng có quyền được bảo đảm bí mật thông tin.

Dự thảo Luật quy định, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin địa điểm thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời cho người đăng ký bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cấp giấy xác nhận về nơi đăng ký thường trú cho công dân khi có yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục