Vi phạm an toàn thông tin mạng sẽ bị xử lý hình sự

  • 19/11/2015 09:50
  • 0 bình luận
  • Hà Hoàng
  • In bài
ANTĐ - Sáng 19-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng với tỷ lệ tán thành cao đạt 85,83%.

Luật An toàn thông tin mạng (ATTTM) quy định về hoạt động ATTTM, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm ATTTM; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTTM; kinh doanh trong lĩnh vực ATTTM; phát triển nguồn nhân lực ATTTM; quản lý nhà nước về ATTTM. Luật ATTTM áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động ATTTM tại Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng

Kết quả biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng

Kết quả biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng Luật ATTTM quy định rõ nguyên tắc bảo đảm ATTTM; Chính sách của Nhà nước về ATTTM và hợp tác quốc tế về ATTTM. Luật cũng quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm như: Ngăn chặn việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng trái pháp luật; Gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới hoạt động bình thường của hệ thống thông tin hoặc gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới khả năng truy nhập hệ thống thông tin của người sử dụng; Tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ ATTTM của hệ thống thông tin; tấn công, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống thông tin.

Phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân; Xâm nhập trái pháp luật bí mật mật mã và thông tin đã mã hóa hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc.

Về vấn đề xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTTM, Luật ATTTM quy định tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục