Vì mạo danh, Tạp chí Môi trường và Sức khỏe bị đình bản

  • 29/05/2016 14:43
  • 0 bình luận
  • Thanh Xuân
  • In bài
ANTĐ -Vì mạo danh, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường đã bị đình bản 3 tháng kể từ ngày 27-5.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định số 904/QĐ-BTTTT về việc đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe.

Giao diện của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe

Giao diện của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe


Theo đó, Tạp chí Môi trường và Sức khỏe thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học, Liên hiệp các Hội Khoa học  và Kỹ thuật Việt Nam sẽ bị đình bản trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 27/5/2016 vì đã mạo danh,  làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Sau thời gian đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của tạp chí trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Tin cùng chuyên mục