Vệ việc mua nhà theo Nghị định 61/CP

  • 13/02/2009 09:25
  • 0 bình luận
  • H.V.H (Hà Nội)
(ANTĐ) - Năm 1990 tôi nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà của bà H (là người được cơ quan phân một căn nhà 24m2, sau đó chuyển thành hợp đồng thuê nhà với Xí nghiệp Quản lý nhà). Theo chủ trương bán nhà cho các hộ thuê nhà của Nhà nước theo Nghị đinh 61/CP, thì việc tôi nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà như vậy có thể được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 61/CP hay không? Thủ tục mua như thế nào?

Vệ việc mua nhà theo Nghị định 61/CP

(ANTĐ) - Năm 1990 tôi nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà của bà H (là người được cơ quan phân một căn nhà 24m2, sau đó chuyển thành hợp đồng thuê nhà với Xí nghiệp Quản lý nhà). Theo chủ trương bán nhà cho các hộ thuê nhà của Nhà nước theo Nghị đinh 61/CP, thì việc tôi nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà như vậy có thể được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 61/CP hay không? Thủ tục mua như thế nào?

H.V.H (Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định tại điều 10 Nghị định 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ thì người mua nhà sau khi trả hết tiền và hoàn tất thủ tục nộp lệ phí trước bạ thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Quyết định số 38/2005/QĐ-UB về việc ban hành Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP ngày  5-7-1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành tại điều 4 quy định bên mua nhà là người đang hợp đồng thuê nhà ở (kể cả các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà, cho, tặng hợp đồng thuê nhà, nhà các cơ quan tự quản chuyển giao hiện không có tranh chấp) lập hồ sơ mua nhà nộp cơ quan quản lý nhà. Hồ sơ của người mua nhà gồm có:

+ 2 Đơn mua nhà (theo mẫu)

+ 2 bản sao hộ khẩu (có chữ ký và tên người đối chiếu bản chính khi tiếp nhận hồ sơ); Giấy xác nhận hộ khẩu tập thể đối với sĩ quan, công nhân viên quốc phòng tại ngũ được phân phối nhà.

+ 2 bản sao chứng minh nhân dân của vợ và chồng chủ hợp đồng thuê nhà.

+ Hợp đồng thuê nhà (bản chính + 2 bản photo); Quyết định phân nhà hoặc xác nhận phân phối nhà của cơ quan.

+ Giấy xác nhận năm công tác theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ của các thành viên trong hợp đồng thuê nhà (hoặc trong cùng hộ khẩu tại nơi có nhà bán) (bản chính).

+ Giấy xác nhận chính sách người có công được hỗ trợ tiền sử dụng đất (nếu có) khi mua nhà theo Quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ (bản chính).

+ Các giấy tờ khác (nếu có) liên quan tới việc mua nhà của từng trường hợp cụ thể.

2 - Các trường hợp sử dụng nhà thông qua việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà, cho, tặng hợp đồng thuê nhà, chưa có hợp đồng thuê nhà trực tiếp với các công ty kinh doanh nhà nhưng hiện không có tranh chấp được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận thì bên bán làm thủ tục hợp thức hóa, đồng thời với việc bán nhà, không phải ký lại hợp đồng thuê nhà; thực hiện thu các khoản phí theo quy định.

Như vậy bạn sẽ được mua nhà và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 61/CP nếu UBND cấp xã xác nhận nhà đó không có tranh chấp.

LS Bạch Tuyết Hoa

(Văn phòng LS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục