VCCI báo cáo kiến nghị của doanh nghiệp hàng tháng với Thủ tướng

  • 24/06/2014 06:55
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các đơn vị liên quan về việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015. T

hủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ tiếp cận vốn, tín dụng; tái cấu trúc doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp cận thị trường... Định kỳ hàng tháng, VCCI theo dõi việc thực hiện kết luận hội nghị, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hàng quý báo cáo Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục