Vận dụng sáng tạo bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám

  • 24/08/2015 07:11
  • 0 bình luận
  • Mai Anh
  • In bài
ANTĐ - Sáng  24-8 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015)”. 

Vận dụng sáng tạo bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám ảnh 1


Hội thảo có sự tham dự của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và 300 đại biểu là các nhà khoa học, các tác giả đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, cơ quan tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành cả nước. Hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận, trong đó tập trung vào các nội dung: Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa Cách mạng tháng Tám 1945 đi đến thành công; nêu bật ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên xây dựng CNXH; làm rõ quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong suốt 70 năm trên  các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao… đồng thời  đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và  giải pháp khắc phục khó khăn, thử thách để đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, sự phồn vinh của Tổ quốc trong thời đại hôm nay.Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 và việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thành quả của quá trình đấu tranh lâu dài, đầy hy sinh gian khổ của nhân dân Việt Nam, là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước, của khát vọng độc lập tự do của nhân dân ta, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn và sự lãnh đạo tài tình của Đảng  và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám đã, đang và sẽ được các thế hệ người Việt Nam đào sâu suy nghĩ, chiêm nghiệm và vận dụng sáng tạo”.  Tham luận tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc tạo ra cơ hội và nắm bắt thời cơ hợp tác quốc tế giữa các nước trong khu vực và trên thế giới có vai trò quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước. Bởi vậy, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng đất nước vẫn còn nguyên giá trị. Nhìn nhận những cơ hội và thách thức đặt ra trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và về truyền thống lịch sử và văn hóa… cần được xem như một trong những nguồn lực quan trọng trong việc định hướng và xây dựng đất nước trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục