Sau 6 năm mở rộng địa giới:

Vai trò, vị trí kinh tế của Thủ đô Hà Nội ngày càng lớn

  • 29/11/2014 06:45
  • 1 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài

ANTĐ - Chính phủ vừa có báo cáo số 505 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan gửi tới các ĐBQH. 

Sau 6 năm mở rộng địa giới hành chính, nền kinh tế của Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực

Sau 6 năm mở rộng địa giới hành chính, nền kinh tế của Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực


Báo cáo nêu rõ, sau 6 năm mở rộng địa giới, kinh tế của Hà Nội luôn giữ mức tăng trưởng gấp khoảng 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2013 đạt 451.213 tỷ đồng, gấp 2,53 lần so với năm 2008. Thu nhập tính theo GRDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 63,3 triệu đồng/người, gấp 2,25 lần so với năm 2008 (28,1 triệu đồng/người). Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này, Hà Nội đã đầu tư đến 19.286 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới và nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn lên 24,324 triệu đồng/người/năm (năm 2013).

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận, kinh tế Hà Nội vẫn còn những yếu tố thiếu bền vững, hạn chế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng còn nhiều bất cập. Do vậy, trong thời gian tới, Chính phủ đề nghị Hà Nội phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế, phấn đấu mức tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011 - 2020 đạt 11,5 - 12%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 7.100 - 7.500 USD/năm, xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn, trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu của vùng và cả nước. 

Tin cùng chuyên mục