Vai trò của quần chúng nhân dân là nền tảng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

  • 20/11/2020 19:20
  • 0 bình luận
  • Xuân Công
  • In bài

ANTD.VN -  Ngày 20-11, tại Hà Nội, Bộ Công an trang trọng tổ chức Hội nghị gặp mặt tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015-2020. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương.

Xuất hiện hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định: phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những phong trào được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tham gia vào cuộc và đồng hành của cả hệ thống chính trị, nhất là quần chúng nhân dân, và lực lượng Công an là nòng cốt.

Hội nghị được tổ chức hôm nay là dịp để đánh giá thực chất và chất lượng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong phạm vi cả nước giai đoạn 2015- 2020; giao lưu trao đổi kinh nghiệm hay trong công tác xây dựng và triển khai phong trào, đồng thời biểu dương các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào 5 năm qua.

Vai trò của quần chúng nhân dân là nền tảng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 1

Đồng chí Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trình bày báo cáo trung tâm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào (XDPT) bảo vệ ANTQ nêu rõ: 5 năm qua, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm chủ đạo, định hướng, sâu sát, kịp thời, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn; tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, thống nhất về nhận thức và hành động đối với toàn đảng, toàn quân, toàn dân ra trong thực hiện công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ. Nội dung, hình thức, giải pháp XDPT từng bước được đổi mới đáp dứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT được đẩy mạnh, nội dung, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ thu nhiều kết quả quan trọng, các mô hình, điển hình phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao.

Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều xây dựng được các mô hình, điển hình tiên tiến từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở với hàng nghìn mô hình trong phong trào với các tên gọi khác nhau.

Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, phổi hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các cơ quan, đơn vị. Lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt được xây dựng, củng cố, hoạt động ngày một hiệu quả hơn, phát huy được vai trò nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8) hàng năm được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hướng về cơ sở; từng bước đi vào cuộc sống, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia.

Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã xuất hiện hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, dũng cảm, có nhiều thành tích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 103 tập thể, 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2025-2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận và giao lưu tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện phong trào thời gian qua.

“Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả, đóng góp to lớn của nhân dân, nhất là biểu dương đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong 5 năm qua, đặc biệt là 58 tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho 197 tập thể, cá nhân được vinh danh khen thưởng ngày hôm nay.

Vai trò của quần chúng nhân dân là nền tảng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 2

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen và biểu trưng của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015-2020

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thơì gian tới, nhất là đối với những nguyên nhân chủ quan mà báo cáo trung tâm và các tham luận đã đề cập.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị: Cần tiếp tục thống nhất, nâng cao nhận thức và xác định “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những phong trào cách mạng, có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, đòi hỏi cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc, trong đó lực lượng CAND giữ vai trò là nòng cốt.

Chính vì vậy, các cấp ủy đảng càng phải tiếp tục quan tâm hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở, có khả năng thu hút và tập hợp đông đảo sức mạnh của quần chúng tích cực tham gia phong trào và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, lực lượng Công an các cấp cần tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và của địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, và phải xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Trong công tác xây dựng và triển khai phong trào, cần thường xuyên quan tâm đổi mới cả về nội dung, hình thức cũng như biện pháp thực hiện; tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn chiến lược, phức tạp về ANTT, nhất là ở những vùng biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào theo đạo và các đô thị lớn..

Lực lượng CAND cần chủ động tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng với lực lượng quân đội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gắn với các phong trào cách mạng khác tại địa phương, cơ sở. Chú trọng lồng ghép triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển KT-XH ở địa phương, lĩnh vực. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

Mặt khác, cần quan tâm chăm lo hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách tham gia bảo đảm ANTT; nhất là quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người bị thương, hy sinh, bị thiệt hại về tài sản trong tham gia phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đó góp phần tăng cường lực lượng nòng cốt trong phong trào ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng lưu ý, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, trưởng xóm, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ để làm điểm tựa nòng cốt cho phong trào thực sự nhân ra diện rộng, đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực hiệu quả.

Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sự hưởng ứng và tích cực tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ về mọi mặt của các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cả nước sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, nhân ra diện rộng và đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích