Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp văn hóa - nghệ thuật

  • 04/02/2020 00:57
  • 0 bình luận
  • Lam Thanh
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 3-2, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, đã diễn ra buổi tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp văn hóa - văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam. 

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Triển lãm sách kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ VH-TT&DL tổ chức. 

Tại buổi tọa đàm, Giáo sư Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  đã chia sẻ với các đại biểu, nhà nghiên cứu, các tác giả, bạn đọc nhiều tri thức mới về lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp văn hóa - VHNT Việt Nam. Giáo sư khẳng định, trước thời điểm thành lập Đảng vào năm 1930, phải nói đến hai thời điểm gắn với hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. 

Đó là năm 1911, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc ra đi, và năm 1930, Người tìm ra con đường cứu nước khi đang đọc “Luận cương về cách mạng dân tộc và thuộc địa” của Lênin tại Paris. Sự nghiệp viết của Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu từ Bản yêu sách 8 điểm gửi Hội nghị Vécxây (1919), báo Le Paria (1921 - 1924), Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường Kách mệnh (1927)… Sau đó là mốc lịch sử năm 1945 với Cách mạng Tháng Tám và Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Các mốc lịch sử gắn với các sự kiện trên là sự ra đời của một nền văn học cách mạng - hiện đại Việt Nam, thay cho nền văn học trung đại kéo dài hơn 1.000 năm. Mùa gặt đầu tiên của nó gắn với thời điểm trước và sau năm 1945, chứa đựng nội dung yêu nước và chủ nghĩa nhân văn, khẳng định quyền sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc cho hơn 25 triệu người dân Việt.

Chủ nghĩa yêu nước trong văn học - nghệ thuật Việt Nam phát triển lên đỉnh cao trong 30 năm (1945 - 1975) làm nên một trong số những nền văn học tiên phong chống đế quốc của thế giới thế kỷ XX. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp năm 1945 và  kêu gọi chống Mỹ cứu nước năm 1966 của Bác đã động viên toàn dân tộc lên đường. Trong nhiều thế hệ nhà văn Việt Nam, không ai từ chối ra trận. Nhờ thế, nhiều tác phẩm lớn ra đời trong các giai đoạn này và chúng ta có nền văn học chiến tranh chống đế quốc tiên phong - nền văn học yêu nước. 

Tin cùng chuyên mục