VAFI đề nghị cắt giảm 75% số lượng các công ty chứng khoán

  • 13/02/2012 22:55
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
(ANTĐ) - Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho biết, hiệp hội này vừa có văn bản đề xuất với Chính phủ và Bộ Tài chính một số các giải pháp trước mắt và dài hạn để tăng cường sức mạnh cho thị trường chứng khoán.

Theo VAFI, mặc dù đã thực hiện soát xét kiểm toán giữa kỳ đối với công ty niêm yết, tuy nhiên một số công ty niêm yết, công ty chứng khoán (CTCK) cố tình lập “báo cáo đẹp” vào quí I, quí III dẫn tới sai lệch kết quả kinh doanh sau khi kiểm toán, thậm chí có sự sai lệch lớn về số liệu giữa công ty kiểm toán và công ty niêm yết. Vì vậy, cần có qui định phải thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính theo từng quí thông qua kiểm toán độc lập đối với tất cả CTCK và công ty đang niêm yết.

Về trung hạn, cần giảm số CTCK từ 100 xuống còn 25 công ty. Việc quá nhiều công ty dẫn đến chất lượng hoạt động yếu kém vì nguồn nhân lực quản lý bị phân tán và cạnh tranh không lành mạnh dẫn tới việc tỷ lệ cho vay cho đầu tư chứng khoán quá lớn.

Đồng thời, cần loại ngay một số doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn niêm yết ra khỏi các sàn giao dịch. Do các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm, nợ nhiều không trả được hoặc chỉ thanh toán ở mức tượng trưng, không trích lập dự phòng đầy đủ về giảm giá chứng khoán hay về tỷ giá, rồi có tình trạng định giá tài sản quá cao…

Tin cùng chuyên mục