Ưu tiên bổ nhiệm người có chuyên môn cao về công nghệ thông tin làm Giám đốc Sở TT-TT

  • 09/09/2018 09:34
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đang lấy ý kiến nhân dân về thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT-TT.
Bộ TT-TT lấy ý kiến về tiêu chuẩn Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TT-TT

Bộ TT-TT lấy ý kiến về tiêu chuẩn Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TT-TT

Theo dự thảo này, để được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TT-TT, cán bộ cần đảm bảo các tiêu chuẩn chung về: chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, uy tín và năng lực... 

Bên cạnh đó, cán bộ cần có những tiêu chuẩn cụ thể khác. Với chức danh Giám đốc Sở TT-TT, dự thảo yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng là: Có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành: bưu chính, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản;

Đặc biệt khuyến khích ưu tiên bổ nhiệm cán bộ có trình độ chuyên môn cao về điện tử - viễn thông và công nghệ thông tin;

Đạt tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; Có trình độ cao cấp lý luận chính trị; Có trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Ngoài ra, cán bộ cần có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, để được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TT-TT, cán bộ cần có ít nhất 7 năm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó có ít nhất 5 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

Đối với chức danh Phó Giám đốc Sở TT-TT, cán bộ được bổ nhiệm cần có trình độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

"Trong trường hợp Giám đốc Sở không có trình độ chuyên môn về điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin thì ít nhất 1 Phó Giám đốc Sở phải có trình độ đại học trở lên về điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin để phụ trách lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, tần số vô tuyến điện"- dự thảo thông tư nêu rõ.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở TT-TT cũng cần đạt tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; Có trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên;

Trình độ ngoại ngữ, tin học như tương đương với yêu cầu của cán bộ bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TT-TT.

Phó Giám đốc Sở TT-TT phải có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực được giao phụ trách, trong đó có ít nhất 3 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

Tin cùng chuyên mục