• Những dấu ấn của ngân hàng số MyVIB

    Những dấu ấn của ngân hàng số MyVIB

    ANTD.VN - Năm 2020, Ngân hàng di động MyVIB của Ngân hàng Quốc tế (VIB) tăng 288% lượng người dùng. Đây là ứng dụng được The Asset vinh danh là Ứng dụng ngân hàng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất 4 năm liên tiếp.