Ứng dụng đào tạo trực tuyến đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0

  • 07/03/2019 15:37
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống đào tạo nghề phải đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tích hợp năng lực, ứng dụng công nghệ đào tạo hiện đại: đào tạo trực tuyến, mô phỏng, số hóa…
Cách mạng công nghiệp 4.0 tập trung vào các công nghệ mới về sinh học và số hóa

Cách mạng công nghiệp 4.0 tập trung vào các công nghệ mới về sinh học và số hóa

Qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp có ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng xây dựng chính sách cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là những ngành nghề kỹ thuật cao, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 và nguồn nhân lực làm thương mại điện tử.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 được xem là khâu đột phá, là nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng Dự thảo Đề án “Thí điểm đào tạo, đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, dự kiến các ngành, nghề thí điểm đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, kiến thức, kỹ năng công nghệ cho người lao động để nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 gồm: Công nghệ thông tin; điện tử viễn thông; Điện, điện tử; tự động hóa; Công nghiệp chế biến; Nông, lâm nghiệp; Ô tô, cơ khí nông nghiệp, thiết bị y tế; Dịch vụ vận tải; Du lịch dịch vụ (khách sạn, nhà hàng…); Dệt may, giầy da và một số ngành nghề khác.

Các ngành, nghề thí điểm đặt hàng đào tạo, đào tạo lại người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp do bị tác động của cuộc cách mạng 4.0 đối với các nhóm ngành nghề: Nông, lâm, ngư nghiệp; Cơ khí, chế tạo; Dệt may, giày da; Khai khoáng, mỏ địa chất; Điện, điện tử; tự động hóa; nhóm các ngành nghề lao động giản đơn khác: ngành nghề có năng suất lao động thấp, lao động có kỹ năng thấp; lao động có nguy cơ thất nghiệp…

Trong thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH cũng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu của cách mạng 4.0. Cụ thể như sau: xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách cho việc đào tạo, đào tạo lại người lao động.

Thí điểm đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, kiến thức, kỹ năng công nghệ cho người lao động để nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0: Khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực của người lao động; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng; lựa chọn các trường, doanh nghiệp để tham gia đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng…

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi mới quản lý giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tích hợp năng lực, ứng dụng công nghệ đào tạo hiện đại (đào tạo trực tuyến, mô phỏng, số hóa…); nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo nhất là năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin.

Tin cùng chuyên mục