UBND TP chỉ đạo: Xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn

  • 15/07/2020 13:12
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
ANTD.VN - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu phải xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân. 

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng gửi CATP Hà Nội, các Sở Xây dựng, TN-MT, Tài chính và Kế hoạch- Đầu tư cùng UBND huyện Sóc Sơn về việc giải quyết việc người dân tổ chức ngăn cản xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Theo đó, qua báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 20/7/2020.

Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Đối với UBND huyện Sóc Sơn, lãnh đạo thành phố cho biết, các nội dung vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đều đã được UBND TP chỉ đạo giải quyết.

Do vậy, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư theo đúng quy định và chính sách đã được UBND TP chấp thuận cho Dự án tại các văn bản số 2819/UBND-GPMB ngày 5/7/2019 và 849/VP-GPMB ngày 22/01/2020; đảm bảo tiến độ hoàn thành đã được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tại văn bản số 2658/UBND-GPMB ngày 25/6/2020.

Đồng thời, cần tiếp tục tuyên truyền vận động, thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng để người dân hiểu và chấp hành; cương quyết xử lý những trường họp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, gây mất an ninh trật tự khu vực và trên địa bàn huyện.

UBND TP cũng giao CATP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo CAH Sóc Sơn và phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ để thực hiện biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Các Sở Xây dựng, TN-MT, Tài chính và Kế hoạch và đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, kịp thời báo cáo UBND TP chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 14/7, báo cáo về  tình hình người dân tập trung chặn xe chở rác ra vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, UBND huyện Sóc Sơn cho biết, từ khoảng 20h20 ngày 13/7/2020, có khoảng 20 người dân (sau tăng lên khoảng 50 người) thôn 2, xã Hồng Kỳ tập trung chặn xe chở rác không cho vào cổng phía Bắc Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Đến 21h20, cùng ngày, có khoảng 40 người dân các thôn Đông Hạ, Liên Xuân, Xuân Bảng, xã Nam Sơn kéo ra chặn không cho xe chở rác đi vào cổng phía Nam của Khu xử lý chất thải.

Theo huyện Sóc Sơn, việc người dân kéo ra chặn xe chở rác là do một số nguyên nhân như, việc xử lý nước rỉ rác tại Khu xử lý rác thải gây phát tán mùi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Từ ngày 5/6/2020-8/7/2020, Trạm xử lý của Liên danh Phú Điền – SFC dừng vận hành xử lý nước rỉ rác dẫn đến ứ đọng nước rỉ rác chưa xử lý gây phát tán mùi ra môi trường xung quanh.

Hiện nay, khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn đang tiến thực hiện đào hố chứa nước rác trên ô chôn lấp để bơm nước rỉ rác chưa xử lý lên, làm phát tán mùi rác ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, tiến độ GPMB dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu xử lý rác thải Sóc Sơn (vùng bán kính 0 - 500m) chậm.

Thành phố chưa có chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp được cấp đất ở lớn hơn 400m2 nằm trong chỉ giới GPMB các dự án thuộc Khu xử lý chất thải Sóc Sơn.

Tin cùng chuyên mục