UBND huyện Gia Lâm triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm ven đô

  • 01/06/2012 10:48
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTĐ - UBND huyện Gia Lâm, HN vừa triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm vận động cán bộ và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC