Tuyệt đối không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới

  • 26/12/2015 06:02
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của thành phố triển khai quyết liệt một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách cuối năm 2015. 

Trong đó, phải tập trung vào việc rà soát các khoản thu, đôn đốc nộp các khoản thu nợ đọng, tăng cường thanh, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Về chi ngân sách, phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước; các chủ đầu tư tuyệt đối không tự thực hiện vượt kế hoạch vốn được giao, làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới.

Riêng đối với chi thường xuyên, thành phố yêu cầu tập trung rà soát giải ngân thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, hạn chế tối đa chuyển nguồn ngân sách sang năm sau và kết dư ngân sách lớn (đặc biệt ở một số quận), nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. 

Tin cùng chuyên mục