CATP Hà Nội:

Tuyên truyền pháp luật có hiệu quả

  • 14/11/2011 08:50
  • 0 bình luận
  • Q.A
  • In bài
ANTĐ - Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật CBCS Công an Thủ đô năm 2011, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, CATP Hà Nội đã làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc CATP luôn xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác XDLL, từ đó chỉ đạo triển khai có hiệu quả. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác chấp hành pháp luật của CBCS, góp phần giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật trong lực lượng Công an Thủ đô.

Bên cạnh chú trọng tuyên truyền nội bộ, CATP Hà Nội còn đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong nhân dân. Điển hình là việc triển khai tuyên tuyền, phổ biến giáo dục trong các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên. Công an các quận, huyện, thị xã… tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa bàn, với nhiều hình thức phong phú như: phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, thi tìm hiểu pháp luật.

Đặc biệt, Báo ANTĐ - cơ quan ngôn luận của CATP Hà Nội, thường xuyên duy trì trang Pháp luật - Đời sống, các bài viết về thành tích, chiến công của lực lượng công an, phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn Thủ đô.                                         

Tin cùng chuyên mục