Tuyển thẳng vào ĐH không được thấp hơn số lượng năm 2014

  • 24/04/2015 19:34
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTĐ - Các trường ĐH, CĐ được chủ động xác định chỉ tiêu tuyển thẳng năm nay nhưng phải đảm bảo tổng chỉ tiêu không thấp hơn năm ngoái.
Chiều 24-4, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, đã có hướng dẫn thống nhất thực hiện công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong các cơ sở giáo dục ĐH, các trường CĐ. Theo đó, ngoài danh mục các ngành ĐH và CĐ đúng hoặc gần với môn thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia được Bộ quy định, các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi HSG quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường.
Các trường cần sớm công bố công khai chỉ tiêu, cách xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ 2015

Các trường cần sớm công bố công khai chỉ tiêu, cách xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ 2015

Các trường cần sớm công bố công khai chỉ tiêu, cách xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ 2015

Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi học sinh giỏi quốc gia, các trường phải báo cáo Bộ GD-ĐT và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần quy định tại Phụ lục 4 và 5 của văn bản này, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Bộ GD-ĐT quy định rõ, căn cứ vào tình hình cụ thể của công tác tuyển sinh, các trường xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng ngành hoặc chung cho tất cả các ngành, đảm bảo tổng chỉ tiêu không thấp hơn số lượng thí sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2014. Trong đó, lưu ý, chỉ tiêu tuyển thẳng vào trường ở các ngành mới do trường công bố, không được vượt quá 25% của tổng số thí sinh đã được tuyển thẳng năm 2014. Chỉ tiêu tuyển thẳng vào các trường không thực hiện tuyển thẳng năm 2014 không được vượt quá 0,25% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

Nguyên tắc xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Các trường công bố công khai tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tin cùng chuyên mục