• Hà Nội tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 1, lớp 6

    Hà Nội tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 1, lớp 6

    ANTD.VN - Sau thời gian nửa tháng tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, Hà Nội dành thời gian từ 18 đến 20/8 để tuyển bổ sung trường hợp trái tuyến với những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu năm học mới 2020-2021.

  • Hà Nội lo giảm tải tuyển sinh đầu cấp

    Hà Nội lo giảm tải tuyển sinh đầu cấp

    ANTĐ - Hôm nay 1-7, toàn thành phố bắt đầu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học mới 2014-2015. Nhằm đối phó với tình trạng quá tải, Hà Nội năm nay chuẩn bị khá kỹ việc phân tuyến và công khai các thông tin tuyển sinh để dễ  quản lý và giám sát.