Tuyên dương cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

  • 09/06/2017 14:22
  • 0 bình luận
  • Hải Như
  • In bài
ANTD.VN - Nhằm động viên CBCS làm công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, sáng 9-6, Ban Chỉ đạo 138 quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (16-6-1967/16-6-2017). 
Tuyên dương cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu và chúc mừng lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CAQ Bắc Từ Liêm

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu và chúc mừng lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CAQ Bắc Từ Liêm

Trong diễn văn ôn lại truyền thống được đại diện CAQ Bắc Từ Liêm trình bày tại lễ kỷ niệm đã nêu rõ, cùng với lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ toàn thành phố, trong những năm qua lực lượng xây dựng phong trào quận Bắc Từ Liêm cũng đã được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định, đến nay quân số của Đội Xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố có 8 đồng chí; lực lượng bảo vệ dân phố của 13 phường có 679 người và trên 1.000 nhân viên bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chúc mừng lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - CAQ Bắc Từ Liêm

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chúc mừng lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - CAQ Bắc Từ Liêm

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã huy động được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể và của cả cộng đồng, tạo thành sức mạnh to lớn trong công tác bảo vệ ANTT.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng xây dựng phong trào CAQ đã chủ động tham mưu cho Quận ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138 quận, phường làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo ANTQ  trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, xây dựng triển khai nhiều mô hình, 34 chuyên đề, 4 quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quận Bắc Từ Liêm trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm trao Giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm trao Giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chúc mừng lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quận Bắc Từ Liêm, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP nêu rõ,  dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song lực lượng xây dựng phong trào luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân, đoàn kết hiệp đồng, bảo vệ lợi ích và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm.

Không chủ quan trước những kết quả đã làm được, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cũng yêu cầu lực lượng xây dựng phong trào quận cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đáp ứng lòng tin yêu của Đảng và nhân dân; tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn hiệu quả.

Lễ kỷ niệm nhằm động viên các tầng lớp nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cấp cơ sở

Lễ kỷ niệm nhằm động viên các tầng lớp nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cấp cơ sở

Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức vận động, tổ chức; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần phục vụ kinh tế - xã hội địa phương ngày càng ổn định, phát triển.

Cũng trong dịp này, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND, MTTQ; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, sự tin tưởng, chở che của nhân dân… đã giúp đỡ lực lượng xây dựng phong trào hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tin cùng chuyên mục