Tuyển chọn công dân Thực hiện nghĩa vụ Tham gia công an nhân dân Trên Địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

  • 19/11/2020 07:08
  • 0 bình luận
  • P.V
  • In bài

ANTD.VN -  Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19-6-2015; Căn cứ Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 23-8-2019 của Chính phủ quy định - thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;  Căn cứ Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 1-9-2020 của Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;Căn cứ Công văn số 16989/X01-P2 ngày 22-10-2020 của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an thông báo chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021.

Căn cứ Công văn số 2267/BCA-X01 ngày 15-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tăng cường một số giải pháp tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND;

Để các quận, huyện, thị xã hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch Bộ Công an giao về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2021, bảo đảm tính thống nhất, đạt chất lượng và hiệu quả, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn một số nội dung thực hiện như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ TUYỂN CHỌN

1. Chỉ tiêu:

Ngày 22-10-2020, Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an có Công văn số 16989/X01-P2 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an phân bổ 1.054 chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021 cho Công an thành phố Hà Nội (CATP), cụ thể:

- Công an thành phố Hà Nội (CAHN): 1.000 chỉ tiêu;

- Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01): 20 chỉ tiêu;

- Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02): 30 chỉ tiêu;

- Cục An ninh điều tra (A09): 4 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ:

Công dân nam có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.

3. Tiêu chuẩn:

3.1. Độ tuổi

- Công dân có độ tuổi: từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

- Đối với các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, độ tuổi tuyển chọn từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi.

- Những địa phương có khó khăn về nguồn tuyển, không đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển chọn thì có thể tuyển đến hết 25 tuổi.

3.2. Tiêu chuẩn chính trị

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26-12-2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của các bộ, chiến sĩ CAND.

- CATP không tuyển những trường hợp đã có vợ và những trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

3.3. Tiêu chuẩn sức khỏe

- Tuyển những công dân có thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe Loại 1 (Một), Loại 2 (Hai) theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BCA ngày 2-10-2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Không tuyển vào Công an những công dân nghiện ma túy, nhiễm HIV-AIDS.

3.4. Tiêu chuẩn văn hóa

Công dân nam có trình độ Trung học phổ thông trở lên.

4. Hồ sơ tuyển chọn:

Hồ sơ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự.

- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23-8-2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú, có dán ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6, đóng dấu giáp lai.

- Kết quả thẩm tra lý lịch (Theo mẫu của Bộ Công an).

- Kết quả tra cứu liên quan đến tiêu chuẩn chính trị của các phòng hồ sơ nghiệp vụ và đơn vị nghiệp vụ chức năng (Mẫu B5).

- Kết quả xác minh học bạ, bằng tốt nghiệp THPT.

- Phiếu khám sức khỏe của Hội đồng khám sức khỏe.

Tin cùng chuyên mục