Tuân thủ UNCLOS đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải

  • 09/06/2017 06:05
  • 0 bình luận
  • Tạ Toàn
  • In bài
ANTD.VN - Tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý nhấn mạnh rằng, Việt Nam đánh giá cao dự thảo “Kêu gọi hành động” với chủ đề “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối với nỗ lực của quốc tế nhằm thực thi mục tiêu phát triển bền vững số 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên từ biển.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh còn vô số khu vực biển tranh chấp trên thế giới, việc tuân thủ và thực thi những điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (gọi tắt là UNCLOS) sẽ đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải, đồng thời tạo ra môi trường biển hòa bình; trong khi quan hệ hợp tác và đối tác không thể thành công nếu như thiếu hòa bình và sự ổn định. Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc diễn ra đến hết ngày 9-6 và dự kiến thông qua bản “Kêu gọi Hành động” hỗ trợ triển khai thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững 14 của Liên hợp quốc.

Tin cùng chuyên mục