Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

  • 16/09/2013 06:13
  • 0 bình luận
  • Bảo Anh
  • In bài
ANTĐ - Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 vừa được Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập công bố. 

Hoạt động trong tuần lễ này sẽ giúp các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng cung ứng giáo dục với môi trường học tập thuận tiện, đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng dân cư. Tuần lễ này diễn ra từ 30-9 đến 6-10.

Tin cùng chuyên mục