Từ tháng 1/2020: Người lao động phải đóng đến 170.000 đồng vào Quỹ phòng chống thiên tai

  • 04/12/2019 10:34
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Theo quy định, mỗi năm, người lao động đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai một ngày lương. Với việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020, người lao động sẽ phải đóng tới 170.000 đồng vào quỹ này.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản.

Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng.

Còn theo khoản 4 Điều 14 Thông tư  47/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

Căn cứ quy chế làm việc của doanh nghiệp và mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020, người lao động có thể xác định được mức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 của mình.

Cụ thể, với những doanh nghiệp áp dụng số ngày làm việc bình thường 26 ngày/tháng thì số tiền đóng vào Quỹ phòng, chống thiên tai của người lao động trong năm 2020 đối với vùng I  ở mức cao nhất là 170.000 đồng/năm, vùng II là 150.769 đồng/năm, vùng III là 131.923 đồng/năm, vùng IV là 118.077 đồng/năm.

Vùng

Năm 2019

Năm 2020

Mức tăng

(đồng/năm)

Mức lương tối thiểu vùng (đồng/tháng)

Mức đóng Quỹ

(đồng/năm)

Mức lương tối thiểu vùng

(đồng/tháng)

Mức đóng Quỹ

(đồng/năm)

Vùng I

4.180.000

160.769

4.420.000

170.000

9.231

Vùng II

3.710.000

142.692

3.920.000

150.769

8.077

Vùng III

3.250.000

125.000

3.430.000

131.923

6.923

Vùng IV

2.920.000

112.308

3.070.000

118.077

5.769

Cũng theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP, 8 trường hợp miễn đóng Quỹ phòng chống thiên tai gồm:

Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh; Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ; Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí;

Sinh viên, học sinh đang học tập trung dài hạn tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề; Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên; Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng/năm trở lên;

Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn; gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Tin cùng chuyên mục