Từ ngày 1-4: Chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  • 19/03/2019 12:14
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Đối tượng của cuộc tổng điều tra bao gồm tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội của nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định.
Chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở từ ngày 1-4-2019

Chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở từ ngày 1-4-2019

Cuộc tổng điều tra sẽ được thực hiện trên toàn quốc đối với tất cả các đơn vị điều tra. Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1-4-2019.

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 1-4-2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25-4-2019.

Ban chỉ đạo tổng điều tra xã, phường, thị trấn tổ chức lực lượng để điều tra những người lang thang, cơ nhỡ và những người sống bằng nghề trên mặt nước không có nhà trên bờ, không có bến gốc đang có mặt trong phạm vi xã, phường, thị trấn quản lý vào ngày điều tra đầu tiên (1-4-2019).

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết, số liệu tổng điều tra không liên quan đến các vấn đề về hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7-2019. Kết quả điều tra mẫu sẽ được công bố vào quý IV-2019. Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý II-2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào quý IV-2020.

Tin cùng chuyên mục