Từ ngày 1/1/2020, đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu vùng mới

  • 04/12/2019 15:01
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Từ 1-1-2020, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng từ 150.000-240.000 đồng/tháng, cho nên các cơ quan bảo hiểm xã hội cũng sẽ áp dụng mức lương tối thiểu mới làm căn cứ đóng các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 

Mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới

Mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Cụ thể, từ ngày 1-1-2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương tối thiểu từ 150.000-240.000 đồng/tháng. Trong đó, vùng 1 tăng từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 tăng từ 3.710.000 đồng lên 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 tăng từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng/tháng. 

Mức lương tối thiểu vùng quy định là mức thấp nhất làm cơ sở để đơn vị và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó, cần bảo đảm mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường làm công việc giản đơn nhất.

Ngoài ra, mức lương trả cho người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề sẽ cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Cho nên, kể từ ngày 01/01/2020, các đơn vị sử dụng lao động phải rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp phải điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Tin cùng chuyên mục