Từ năm 2021: Bảo lưu thời gian tham gia BHXH có ảnh hưởng đến việc hưởng lương hưu?

  • 01/10/2020 10:12
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Sau khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì người lao động có thể lựa chọn bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc nhận BHXH một lần. Vậy theo quy định hiện hành, trường hợp nào được bảo lưu thời gian đóng BHXH? Bảo lưu có ảnh hưởng đến việc hưởng lương hưu?

Về việc bảo lưu thời gian đóng BHXH, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng BHXH gồm: Nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng BHXH 1 lần (Điều 61); Người lao động dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa nhận BHXH 1 lần (Điều 78).

Để được bảo lưu, người lao động cần lưu ý thời gian đóng BHXH được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Đặc biệt, nếu thời gian này không liên tục thì được cộng dồn và tính tổng thời gian đã đóng BHXH.

Bên cạnh đó, người lao động cũng cần xem xét về điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2021. Đó là: Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường: Nam đủ 60 tuổi 3 tháng; nữ đủ 55 tuổi 4 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam và 04 tháng với nữ.

Còn về điều kiện hưởng BHXH 1 lần: Người lao động thuộc một trong các trường hợp như đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, ra nước ngoài định cư, đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như HIV chuyển sang AIDS… theo quy định tại Điều 60 Luật BHXH.

Như vậy, từ 2021, người lao động sau khi nghỉ việc thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH nếu thuộc một trong 2 trường hợp trên.

Nếu người lao động không muốn tiếp tục tham gia BHXH nữa nhưng vẫn muốn hưởng lương hưu thì có thể thực hiện bảo lưu thời gian tham gia BHXH và chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 59 Luật BHXH quy định, thời điểm hưởng lương hưu của người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu.Thời gian đóng BHXH có thể không liên tục và sẽ được cộng dồn cho đến thời điểm hưởng lương hưu.

Do đó, việc bảo lưu thời gian tham gia BHXH không ảnh hưởng đến việc hưởng lương hưu cũng như không làm giảm tỷ lệ % lương hưu của người lao động.

Khi đến đủ tuổi nghỉ hưu, trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH cho cơ quan BHXH cấp tỉnh gồm: Sổ BHXH; Đơn đề nghị; Một số giấy tờ khác tùy vào từng đối tượng như: Người suy giảm khả năng lao động thì có biên bản giám định mức suy giảm, người đang chấp hành hình phạt từ ngày 1/1/2016 trở đi thì có thêm giấy ủy quyền…

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ và tổ chức chi trả lương hưu cho người lao động. Nếu không giải quyết, cơ quan này phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tin cùng chuyên mục