Tư liệu quý về Cải cách ruộng đất

  • 08/09/2014 07:12
  • 0 bình luận
  • MAI PHƯƠNG
  • In bài
(ANTĐ) - Công chúng Thủ đô sẽ có dịp tiếp cận với gần 150 hiện vật, tư liệu gốc cũng như ảnh tư liệu lịch sử chuyên đề “Cải cách ruộng đất 1946-1957” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản, Hà Nội). 
Tư liệu quý về Cải cách ruộng đất ảnh 1

Đây là những tư liệu, hiện vật quý hiếm chứa đựng nhiều giá trị lịch sử giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đúng về cuộc cách mạng ruộng đất trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta những năm 1946-1957. Chuyên đề gồm 2 nội dung: “Nông thôn Việt Nam trước cải cách ruộng đất” và “Cải cách ruộng đất 1946-1957”. Trong đó phần 1 phản ánh tình hình ruộng đất, đời sống địa chủ phong kiến và nông dân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Phần 2 làm rõ chủ trương của Đảng, Chính phủ, quá trình Cải cách ruộng đất; những sai lầm, sửa chữa và những thành quả, kết quả mà người nông dân Việt Nam có được sau cải cách ruộng đất. Chuyên đề trưng bày sẽ được khai mạc vào 9h30 ngày 8-9.               

Tin cùng chuyên mục