Từ Liêm sắp hết đất nông nghiệp

  • 07/01/2014 06:36
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 - 2015) huyện Từ Liêm. 

Theo đó, Từ Liêm hiện có 7.562,80 ha tổng diện tích tự nhiên. Trong đó, đất nông nghiệp chỉ còn chiếm 6,2% (468,80ha). Đất phi nông nghiệp chiếm lớn nhất, 93,45% (7.067,40ha), đất đô thị 2,81% (212,58ha), đất chưa sử dụng 0,35%(26,60ha). 

TP giao UBND huyện Từ Liêm tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục