Tự hào dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

  • 03/02/2020 18:30
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - 90 năm đã qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện đã thắp lên ánh sáng soi đường, đưa dân tộc ta vượt qua mọi gian nan, thử thách đến những thắng lợi vinh quang mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Trong sự phát triển của đất nước, dẫu có nhiều vấn đề nảy sinh, nhưng Đảng ta kịp thời chỉnh đốn, phê bình, tự phê bình để lãnh đạo đất nước không ngừng đổi mới và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.    

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC