Tư duy mới tạo ra đột phá

  • 18/03/2015 07:07
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài

ANTĐ - Hôm qua, 17-3, tại Hội trường TP.HCM, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2015).

Tư duy mới tạo ra đột phá ảnh 1TP.HCM đã và đang là một đô thị năng động, hiện đại có sức thu hút trong khu vực

40 năm cam go, thử thách

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh mục đích của hội thảo là nhằm đánh giá đúng mức những thành tựu đạt được suốt 40 năm qua của TP.HCM, những khó khăn, hạn chế, yếu kém để khắc phục, rút ra những kinh nghiệm và tầm nhìn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập trong thời kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định: Tại hội thảo lần này, một lần nữa, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và những giá trị của các bài học kinh nghiệm sẽ tiếp tục được phân tích, đánh giá, nghiên cứu với tầm nhìn mới, cách tiếp cận các lĩnh vực khác nhau từ thực tiễn 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, TP.HCM bám sát thực tiễn và từ thực tiễn của TP đã góp phần tích cực hình thành đường lối đổi mới. 40 năm qua “là một kỳ tích lịch sử của đất nước với đầy cam go, thử thách, vì đó là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”.

Theo đồng chí Lê Thanh Hải, để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần có sự động viên toàn dân, tổ chức và vận động toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.

Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, TP.HCM đã có những bước đi đột phá, tháo gỡ vướng mắc, đấu tranh và từng bước chiến thắng những trở lực, làm sáng tỏ dần đường đi và cách làm mới, tư duy mới, góp phần tích cực vào việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí Lê Thanh Hải nói: “Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, không chịu bó tay trước khó khăn, trói buộc của cơ chế không phù hợp, TP.HCM đã thực hiện nhiều mô hình thí điểm tháo gỡ sản xuất, có cơ chế tự sản, tự tiêu cho doanh nghiệp quốc doanh. Thực tiễn thành phố đã góp phần quan trọng vào nội dung đường lối đổi mới của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu của Đảng".

Đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định, từ những định hướng chiến lược của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân TP.HCM, với sự nỗ lực không ngừng, kiên trì, quyết tâm thực hiện đã mang lại những thành tựu và cả những kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Năng động, sáng tạo là truyền thống, thế mạnh

Tại hội thảo, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: TP.HCM đã thành công trong việc phát huy lợi thế của đô thị lớn với nhiều trung tâm quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, khoa học. Từ hoạt động thực tiễn phong phú của Đảng bộ TP.HCM qua chặng đường lịch sử 40 năm, có thể rút ra nhiều bài học quý báu. Trong đó, nổi bật là bài học về sự phát huy tính năng động, sáng tạo đã trở thành truyền thống và thế mạnh của TP.HCM.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải phân tích, TP.HCM cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức cần phải có quyết tâm cao để vượt qua trên con đường phát triển nhanh, bền vững. Đó là quy hoạch và quản lý đô thị chưa xứng tầm với thành phố văn minh, hiện đại, hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh; hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh chưa cao; tiềm năng khoa học và công nghệ chưa được phát huy đúng mức; các tệ nạn xã hội và tội phạm diễn biến phức tạp; việc xây dựng hệ thống chính trị chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới, chưa tiến hành đồng bộ với việc cải cách bộ máy hành chính, chống tiêu cực và tham nhũng. Dù vậy, TP.HCM có đủ thế và lực để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí to lớn của mình trong sự nghiệp chung của cả nước về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, khoa học. “Với truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, sự lãnh đạo năng động, sáng tạo, nội bộ đoàn kết của lãnh đạo thành phố, tôi tin toàn Đảng bộ sẽ phát huy sức mạnh của nhân dân xây dựng TP.HCM là thành phố hiện đại, nghĩa tình” - đồng chí Phan Văn Khải nhấn mạnh.

TS Trần Du Lịch, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM: “Xé rào” để tìm chân lý
Tư duy mới tạo ra đột phá ảnh 2
“Sự đóng góp của TP.HCM vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước không thể đo đếm bằng định lượng như GDP, thu ngân sách Nhà nước hay các chỉ số kinh tế khác, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc giải phóng nguồn lực phát triển. Đó là sự đóng góp vào quá trình hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế của nước ta. Trong đó tập trung vào 10 điểm không mang tính hệ thống nhưng phản ánh phần nào cơ sở thực tiễn hình thành thể chế kinh tế của nước ta gồm: Năng động, sáng tạo, sống có nghĩa tình, không chịu bó tay trước khó khăn thách thức; “Xé rào” để tìm chân lý từ thực tiễn cuộc sống; Hoàn thành và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Sáng tạo ra thể chế đòi hỏi thực tiễn của đời sống kinh tế; Mạnh dạn thí điểm các chế định vận hành của thị trường; Huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển; Đổi mới chức năng kinh tế của Nhà nước trong điều kiện vận hành của cơ chế thị trường; TP.HCM với tầm nhìn của các đô thị lớn trong khu vực ASEAN; Những bất cập mà TP.HCM phải vượt qua; Tiếp tục truyền thống năng động, sáng tạo của TP.HCM trong tình hình mới”.

Tin cùng chuyên mục