Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học

  • 18/06/2018 15:40
  • 0 bình luận
  • Trung Hiếu
  • In bài
ANTD.VN - Phần 4 trong chuyên đề "Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018" do Báo ANTĐ phối hợp với Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện gửi tới độc giả đề thi thử môn Tiếng Anh, cùng đáp án của môn Hóa học kỳ trước. 

Xem lại đề thi thử môn Toán: Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Kiểm tra môn Toán

Xem lại đề thi thử môn Vật lí & Đáp án môn Toán: Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán

Xem lại đề thi thử môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí: Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí

* ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC:

+) ĐỀ SỐ 1:

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học

+) ĐỀ SỐ 2:

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học

Bài 4: Kiểm tra môn Tiếng Anh

* ĐỀ SỐ 1: Tải về bản gốc nguyên cỡ de-tieng-anh-01.pdf

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 3Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 4Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 5Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 6Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 7Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 8Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 9Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 10

* ĐỀ SỐ 2: Tải về bản gốc nguyên cỡ de-tieng-anh-02.pdf

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 11Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 12Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 13Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 14Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 15Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 16Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 17Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 18Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (4): Kiểm tra môn Tiếng Anh & Đáp án môn Hóa học ảnh 19

Tin cùng chuyên mục