Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí

  • 17/06/2018 18:31
  • 0 bình luận
  • Trung Hiếu
  • In bài

ANTD.VN - Mời độc giả cùng xem đáp án của môn Vật lí, và tiếp tục thử sức với 2 đề thi thử môn Hóa học, trong chuyên đề "Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018". Đây là chuyên đề hướng tới việc giúp cho các thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tự đánh giá được năng lực của mình, trước kỳ thi quan trọng.

Xem lại đề thi thử môn Toán: Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Kiểm tra môn Toán

Xem lại đề thi thử môn Vật lí & Đáp án môn Toán: Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán

* ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ:

+) ĐỀ SỐ 1:

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí

+) ĐỀ SỐ 2:

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí

Bài 3: Kiểm tra môn Hóa học

* ĐỀ SỐ 1: Tải về bản gốc nguyên cỡ hoa-de-1.pdf

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 3Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 4Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 5Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 6Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 7Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 8Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 9Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 10Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 11Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 12Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 13

* ĐỀ SỐ 2: Tải về bản gốc nguyên cỡ hoa-de-2.pdf

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 14Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 15Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 16Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 17Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 18Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 19Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 20Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 21Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 22Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (3): Kiểm tra môn Hóa học & Đáp án môn Vật lí ảnh 23

Tin cùng chuyên mục