Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán

  • 16/06/2018 18:32
  • 0 bình luận
  • Trung Hiếu
  • In bài
ANTD.VN - Tiếp nối bài đầu tiên trong chuyên đề "Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018", mời độc giả cùng theo dõi bài thứ 2: "Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán". Bài này cung cấp phần đáp án cho 2 đề thi thử môn Toán ở kỳ trước, cùng 2 đề thi thử của môn Vật lí, nhằm giúp các thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tự kiểm tra kiến thức, kỹ năng làm bài của mình. Đây là chuyên đề do Báo ANTĐ phối hợp cùng Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện.

Xem lại đề thi thử môn Toán: Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Kiểm tra môn Toán

* ĐÁP ÁN MÔN TOÁN:

+) ĐỀ SỐ 1:

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán

+) ĐỀ SỐ 2:

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán

Bài 2: Kiểm tra môn Vật lí

* ĐỀ SỐ 1: Tải về bản gốc nguyên cỡ de-vat-li-01.pdf

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 3Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 4Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 5Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 6Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 7Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 8Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 9

* ĐỀ SỐ 2: Tải về bản gốc nguyên cỡ de-vat-li-02.pdf

Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 10Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 11Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 12Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 13Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 14Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 15Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 16Tự đánh giá trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (2): Kiểm tra môn Vật lí & Đáp án môn Toán ảnh 17

Kỳ sau: Đáp án môn Vật lí - Kiểm tra môn Hóa học

Tin cùng chuyên mục