• Đại biểu Quốc hội có được mang 2 quốc tịch?

    Đại biểu Quốc hội có được mang 2 quốc tịch?

    ANTD.VN - Liên quan đến thông tin về một ĐBQH mang 2 quốc tịch, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, theo Luật Quốc tịch Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam chỉ công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ một số trường hợp...