Tu bổ nhiều di tích quan trọng tại Làng cổ Đường Lâm

  • 13/08/2017 16:19
  • 0 bình luận
  • Yên Vân
  • In bài
ANTD.VN -10  ngôi nhà cổ ở Đường Lâm đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật chờ UBND TP Hà Nội xem xét bố trí vốn. Bên cạnh đó, một số dự án cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai như tôn tạo di tích đình Phùng Hưng; dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đoài Giáp. 
Tu bổ nhiều di tích quan trọng tại Làng cổ Đường Lâm

Sau 3 năm huy động các nguồn lực để triển khai việc bảo tồn, tu bổ, Dự án tôn tạo di tích đền thờ và lăng Ngô Quyền đang được thi công với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn công đức của dòng họ Ngô Việt Nam. Dự án đã thi công xong phần lăng, hậu cung, tả mạc, hữu mạc, nghi môn, nhà vệ sinh, nhà thủ từ, đường dạo quanh khu nội tự. Đơn vị thi công đang triển khai hạng mục nhà khách, nhà trưng bày và khu phụ trợ.

Tu bổ nhiều di tích quan trọng tại Làng cổ Đường Lâm

Dự án tu bổ di tích đình Cam Thịnh với tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ, ngân sách thị xã Sơn Tây và các nguồn vốn huy động khác hiện đã thi công xong, bàn giao cho nhân dân đưa vào sử dụng.

Tu bổ nhiều di tích quan trọng tại Làng cổ Đường Lâm

Dự án bảo tồn 12 điếm, 10 giếng cổ có tổng mức đầu tư là 12,8 tỷ đồng đã hoàn thành 11 điếm và 10 giếng.  17 miếu, điếm, giếng cổ còn lại tại Đường  Lâm cũng đã được UBND thị xã Sơn Tây duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật năm 2016. Tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng.

Theo thông tin từ BQL Làng cổ Đường Lâm, với sự giúp đỡ kỹ thuật của các chuyên gia Nhật Bản, các dự án triển khai tại làng cổ tuân thủ theo quy định của Luật Di sản và Luật Xây dựng, được các nhà nghiên cứu, chuyên gia đánh giá cao.

Tin cùng chuyên mục