Từ 8/2/2021: Hàng loạt quy định mới liên quan đến cấp, cấp đổi "sổ đỏ" có hiệu lực

  • 22/12/2020 11:17
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài

ANTD.VN - Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ 8/2/2021 trong đó có nhiều điểm mới quan trọng liên quan đến điều kiện cấp, cấp đổi “sổ đỏ”.

Điều 5 Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã bỏ cụm từ “dồn điền đổi thửa” tại khoản 4 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó, tổ chức cá nhân nếu thực hiện dồn điền, đổi thửa thì sẽ không được cấp đổi Sổ đỏ mà chỉ các trường hợp sau được cấp đổi: Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất; Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Sổ đỏ hoặc Sổ cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Sổ đỏ đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng; Sổ đỏ là tài sản chung vợ, chồng nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc tên chồng, nay yêu cầu cấp đổi để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 43. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ là Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Như vậy, với bổ sung này, Nghị định 148/2020 đã công nhận cả giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn là một trong những điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Về tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, Nghị định 148/2020 sửa đổi khoản 4 Điều 35 theo hướng:

Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 31 và Điều 31 của Nghị định này có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Như vậy, Nghị định 148/2020 đã bổ sung nội dung "trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 31 và Điều 31 của Nghị định này có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng".

Tin cùng chuyên mục