Từ 13-5, trần lãi suất huy động dưới 6 tháng giảm chỉ còn 4,25%

  • 12/05/2020 16:22
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành các quyết định điều chỉnh các mức lãi suất điều hành, trần lãi suất huy động ngắn hạn, trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên…

Cụ thể, NHNN ban hành Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

Giảm lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm.

Cùng ngày, NHNN cũng ban hành Quyết định số 919/QĐ-NHNN quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Theo đó, lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,5%/năm xuống 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75%/năm xuống 4,25%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,25%/năm xuống 4,75%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng sẽ chỉ còn tối đa 4,25%, kể từ ngày 13-5

Lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng sẽ chỉ còn tối đa 4,25%, kể từ ngày 13-5

Quyết định số 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày mai, 13/5/2020.

Trước đó, ngày 16/3, NHNN cũng đã ra thông báo giảm 0,5-1%/năm với các lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất OMO. Mức trần lãi suất huy động của tổ chức tín dụng với khách hàng với kỳ hạn dưới 6 tháng đều giảm 0,5 điểm phần trăm.

Theo NHNN, các quyết định giảm lãi suất nêu trên nhằm thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 và Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/4/2020, đồng thời phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước.

Tin cùng chuyên mục