Từ 10/1/2012, giấy bán, tặng xe phải chứng thực hoặc công chứng

  • 03/12/2011 21:29
  • 3 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật thay vì chỉ phải có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe hoặc có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác như quy định trước đây.

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư số 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 sửa đổi, bổ sung điểm 3.1.7 khoản 3 Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe.Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2012.

Tin cùng chuyên mục