Từ 1-9: Áp dụng hàng loạt thay đổi quan trọng liên quan đến “sổ đỏ”

  • 29/07/2021 10:31
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Sửa quy định cấp “sổ đỏ” khi đăng ký biến động đất đai, làm rõ cách ghi xác nhận việc tặng cho thửa đất trên “sổ đỏ”, thay đổi hồ sơ sang tên “sổ đỏ” đối với đất nông nghiệp….là những quy định quan trọng liên quan đến “sổ đỏ” có hiệu lực từ 1-9.

Theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, sửa đổi, bổ sung 09 Thông tư khác về đất đai, công dân không phải nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm “sổ đỏ”

Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai, khi người dân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Sổ đỏ mà có yêu cầu thành phần là bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân.

Bên cạnh đó, về mã vạch được dùng để quản lý, tra cứu thông tin về “sổ đỏ” và hồ sơ cấp “sổ đỏ”, thể hiện dưới cấu trúc MV = MX.MN.ST, với mã MX (mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất), Thông tư 09 đã bổ sung thêm quy định về việc ghi mã này trong trường hợp địa phương không có đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã MX được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Trường hợp cấp Sổ đỏ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì có thể ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất, đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

Từ 1-9: Áp dụng hàng loạt thay đổi quan trọng liên quan đến “sổ đỏ” ảnh 1

Từ 1-9 sẽ áp dụng hàng loạt thay đổi quan trọng liên quan đến “sổ đỏ” (ảnh minh họa)

Đặc biệt, Thông tư 09 đã bổ sung các trường hợp đăng ký biến động được cấp “sổ đỏ” là: Thửa đất được tách ra để cấp riêng Sổ đỏ đối với trường hợp Sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa (quy định hiện hành chỉ có trường hợp: “Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật”); Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định (trước đây quy định trường hợp: “Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính”).

Mặt khác, Thông tư 09 đã làm rõ hơn cách viết xác nhận trên “sổ đỏ” trong trường hợp tặng cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác. Đó là:

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì “sổ đỏ” ghi “Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tăng cho đất”.

Trường hợp tăng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên Sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì Sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho… m2” thuộc thửa đất số… tờ bản đồ số… (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác)…

Ngoài các nội dung trên, Thông tư 09 còn nêu rõ cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng “sổ đỏ”, thay đổi hồ sơ sang tên “sổ đỏ” đối với đất nông nghiệp…

Tin cùng chuyên mục