Từ 1/7, trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn

  • 16/06/2021 14:08
  • 1 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Theo quy định của Pháp lệnh mới, trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng bằng 03 lần mức chuẩn và được thực hiện từ ngày 1/7/2021.
Từ 1/7, trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Tại dự thảo tờ trình gửi Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công vào cuối năm 2020 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Pháp lệnh lần này có nhiều nội dung mới về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công và quy định bổ sung các chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công. Điều 48 Pháp lệnh đã giao Chính phủ quy định mức hưởng và việc thực hiện trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; đầu tư cho các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, cơ sở đón tiếp người có công từ ngân sách nhà nước.

Pháp lệnh lần này có một số điểm mới so với Pháp lệnh cũ như điều chỉnh mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và pháp điển hóa một số chế độ trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 03 lần mức chuẩn, đây là điểm khác so với quy định hưởng trợ cấp tại Pháp lệnh cũ (hưởng theo mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ)...

Để tổ chức thực hiện Pháp lệnh đồng bộ và thống nhất các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đúng thời hạn có hiệu lực của Pháp lệnh, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng cần thiết ban hành Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng để bãi bỏ Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

Tại dự thảo tờ trình, Bộ LĐ-TB&XH cũng cho biết, theo số liệu báo cáo của các địa phương thời điểm tháng 5/2021, tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là 4.183 người.

Với mức hưởng trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP thì kinh phí thực hiện trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 231.303 triệu đồng/năm, với mức hưởng trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng quy định tại Pháp lệnh mới thì kinh phí thực hiện là 312.872 triệu đồng/năm, tăng thêm 81.569 triệu đồng/năm.

Theo quy định của Pháp lệnh mới, trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, nhu cầu kinh phí tăng thêm năm 2021 là 40.784 triệu đồng.

Khoản kinh phí thực hiện trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Pháp lệnh mới đã được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021 là 30.000 triệu đồng, khoản kinh phí còn thiếu năm 2021 là 10.784 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích