Từ 1-7: Thêm nhiều cơ hội cho người thuê nhà tại Hà Nôi có "hộ khẩu thành phố"

  • 23/04/2021 09:06
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Cần đăng ký tạm trú trong vòng 30 ngày thuê nhà, nhà thuê rộng 8m2/người có thể đăng ký thường trú, chấm dứt hợp đồng thuê nhà có thể bị xóa đăng ký thường trú, tạm trú…là những quy định mới của Luật cư trú 2020 liên quan trực tiếp đến người thuê nhà có hiệu lực từ 1-7.

Luật Cư trú 2020 quy định, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Tuy vậy, Luật bổ sung quy định mới “người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường trú".

Do đó, những người đang thuê nhà ở thành phố để sinh sống, học tập, làm việc vắng mặt ở nơi có hộ khẩu từ 12 tháng trở lên thì phải đăng ký tạm trú hoặc phải khai báo tạm vắng ở nơi có hộ khẩu; nếu không sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Ngoài ra, trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thuê, người thuê nhà không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.

Bên cạnh đó, Luật Cư trú 2020 đã tạo cơ hội cho người thuê nhà có “hộ khẩu thành phố” bằng việc đăng ký thường trú tại nhà thuê.

Từ 1-7: Thêm nhiều cơ hội cho người thuê nhà tại Hà Nôi có "hộ khẩu thành phố" ảnh 1

Luật Cư trú 2020 cho phép người thuê nhà được đăng ký thường trú tại nhà thuê nếu đủ điều kiện

Theo Khoản 3 Điều 20 Luật này, từ 1-7, công dân được đăng ký thường trú vào nhà thuê nếu được chủ nhà đồng ý; Bảo đảm diện tích nhà thuê theo quy định của địa phương nhưng tối thiểu 8m2 sàn/người.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, công dân được đăng ký thường trú vào nhà thuê ở thành phố trực thuộc trung ương nếu được chủ nhà đồng ý; đã tạm trú liên tục từ 1-2 năm trở lên; bảo đảm diện tích nhà thuê theo quy định của địa phương.

Cũng theo Luật Cư trú 2020, từ 1-7, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới thì bị xóa đăng ký thường trú.

Tương tự, người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác thì bị xóa đăng ký tạm trú.

Như vậy, từ 1-7, người thuê nếu đã đăng ký tạm trú/thường trú tại nhà thuê, nhưng sau đó chấm dứt hợp đồng thuê nhà và chuyển đi, không đăng ký tạm trú ở chỗ khác sẽ bị xóa đăng ký tạm trú hoặc sau 12 tháng vẫn không đăng ký thường trú ở chỗ mới thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú tại nhà thuê trước đó.

Đặc biệt, tại Luật Cư trú 2020 có thêm một trường hợp mà người thuê nhà có thể bị xóa đăng ký thường trú tại nhà thuê.

Luật quy định, người đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó thì bị xóa đăng ký thường trú.

Tin cùng chuyên mục