Từ 1/7/2020: Khi tuyển dụng công chức phải kiểm định chất lượng đầu vào?

  • 27/02/2020 14:41
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 có nhiều quy định mới về tuyển dụng công chức, trong đó có nội dung về việc kiểm định chất lượng đầu vào.

Hiện nay, việc tuyển dụng công chức được tiến hành theo 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển, trong đó, hình thức thi tuyển công chức được áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ phù hợp, có sức khỏe…

Còn những người có đủ điều kiện thi tuyển nhưng cam kết tình nguyện làm việc 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn thì được xét tuyển vào công chức.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về nội dung đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu rõ, thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức để các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, nghiên cứu phân cấp kiểm định theo lĩnh vực đặc thù và theo vùng, khu vực.

Trên cơ sở đó, Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 đã bổ sung khoản 2 Điều 39: “Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Luật này. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả”.

Do đó, công chức khi được tuyển dụng sẽ được thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào theo lộ trình, trừ các trường hợp:

Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng: Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp: 

Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; Cán bộ, công chức cấp xã; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; Người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng… trong doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ…; Người từng là cán bộ, công chức sau đó được điều động, luân chuyển giữ các vị trí không phải là cán bộ, công chức tại cơ quan, tổ chức khác.

Như vậy, ngoài các đối tượng trên, từ 1/7/2020, khi Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, những trường hợp thi tuyển công chức còn lại đều phải kiểm định chất lượng theo lộ trình, nội dung cụ thể sẽ được Chính phủ quy định trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục