Từ 1/7/2020: Áp dụng quy định mới nhất về nâng ngạch công chức

  • 23/12/2019 14:22
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Từ 1/7/2020, công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách là thi tuyển và xét tuyển. Kéo theo đó, cơ hội được nâng ngạch, hưởng mức lương cao hơn của ngạch tương ứng sau khi nâng của công chức được mở rộng hơn.

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020 bên cạnh những quy định mới về tuyển dụng công chức còn có nhiều quy định mới quan trọng về nâng ngạch công chức.

Điều 7 Luật Cán bộ, công chức hiện hành quy định, ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Công chức có thể được nâng lên ngạch cao hơn trong quá trình làm việc.

Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Chỉ những công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn mới được đăng ký dự thi nâng ngạch.

Khoản 14 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định, công chức phải đáp ứng các điều kiện sau mới được đăng ký dự thi nâng ngạch:

Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian đang xem xét xử lý kỷ luật; Có ít nhất 1 năm giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký.

Để được nâng ngạch, công chức phải trải qua 2 vòng thi (thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc trên giấy và thi chuyên môn, nghiệp vụ). Như vậy, theo quy định hiện hành, cách duy nhất để nâng ngạch là công chức phải trải qua thi tuyển.

Tuy nhiên, theo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, từ 1/7/2020, cơ hội nâng ngạch của công chức không chỉ qua thi tuyển mà còn thông qua xét tuyển.

Theo đó, căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, khi trúng tuyển kỳ thi hoặc xét nâng ngạch, công chức sẽ được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng,

Như vậy, khi đã nâng lên ngạch cao hơn, công chức sẽ được xem xét bố trí vào vị trí việc làm khác, tương ứng với ngạch mới của mình. Theo khoản 9 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi quy định 3 điều kiện công chức được xét nâng ngạch, gồm:

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để được thi nâng ngạch; Được cấp có thẩm quyền công nhận về việc có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ; Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Như vậy, từ 1/7/2020, công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách là thi tuyển và xét tuyển.

Tin cùng chuyên mục