Từ 1-10, thí điểm 6 thủ tục mới về y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

  • 27/09/2019 16:14
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Bắt đầu từ ngày 1-10-2019, 6 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP), môi trường y tế sẽ được thí điểm thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia.
Có thêm 2 thủ tục kiểm tra nhà nước về ATTP được thí điểm cơ chế một cửa quốc gia

Có thêm 2 thủ tục kiểm tra nhà nước về ATTP được thí điểm cơ chế một cửa quốc gia

Theo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Bộ Y tế đã xây dựng, hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để kết nối liên thông với Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP và môi trường y tế.

Trong đó, 2 thủ tục thuộc Cục ATTP chủ trì gồm: kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường; kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt.

4 thủ tục thuộc Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì gồm: cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ;

Cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu do thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp.

Sau quá trình vận hành kiểm thử, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp, Cục Công nghệ thông tin vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện thí điểm 6 thủ tục mới nêu trên từ ngày 1-10-2019.

Tin cùng chuyên mục