Từ 1-10, tất cả người tham gia Bảo hiểm y tế có thẻ mới

  • 29/09/2017 06:53
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTD.VN - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH), việc in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới sẽ triển khai đồng loạt cho người tham gia trên cả nước từ ngày 1-10 tới, khi tỷ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số BHXH đạt từ 70% trở lên.

Từ 1-10, tất cả người tham gia Bảo hiểm y tế có thẻ mới ảnh 1Việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH duy nhất giúp giảm áp lực và khối lượng công việc

Việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT sẽ là cơ sở để cơ quan BHXH hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thuận lợi.

Về lâu dài, việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH duy nhất sẽ góp phần điều chỉnh tinh gọn, hợp lý, giảm áp lực và khối lượng công việc in, phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT hàng năm, khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ BHXH, thẻ BHYT như hiện nay và hoàn thiện các điều kiện để triển khai cấp thẻ điện tử thay thế cho sổ BHXH, thẻ BHYT chất liệu giấy trong thời gian tới.

Đặc biệt, đối với người tham gia BHXH, BHYT, khi thay mã thẻ BHYT bằng mã số BHXH, dữ liệu quản lý sẽ liên tục được cập nhật về thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và phần kinh phí khám chữa bệnh tự chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở trong năm tài chính để xác định thời điểm được miễn cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh (quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh).

Trước đó, tháng 8-2017, BHXH Việt Nam ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH. Mã số BHXH cấp cho người tham gia là 10 ký tự cuối của thẻ BHYT, không thay đổi trong suốt quá trình tham gia, đóng và hưởng BHXH, BHYT.

Tin cùng chuyên mục