Từ 1/1/2021: Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan công an là bao nhiêu?

  • 21/09/2020 10:36
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Từ đầu năm 2021, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân được thực hiên theo quy định mới. Theo đó, sĩ quan, hạ sĩ quan được nghỉ hưu khi thuộc một trong 3 nhóm…

Điều 3 Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND nêu rõ, sĩ quan, hạ sĩ quan được nghỉ hưu khi thuộc một trong các nhóm:

- Nhóm 1: Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (nội dung này được quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021).

Với những trường hợp có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, công tác trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

Trường hợp có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ, TB&XH ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1/1/2021 thì tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Người có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao được nghỉ hưu không cần điều kiện về tuổi.

Còn với cá nhân có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được nghỉ hưu khi có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định; Được nghỉ hưu không cần điều kiện về tuổi nếu có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ, TB&XH ban hành.

- Nhóm 2: Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân 2018 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

Người thuộc nhóm này nghỉ hưu do hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân 2018 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Cụ thể, đó là hạ sĩ quan 45 tuổi; Cấp úy: 53 tuổi; Thiếu tá, Trung tá: nam 55 tuổi, nữ 53 tuổi; Thượng tá: nam 58 tuổi, nữ 55 tuổi; Đại tá: nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi; Cấp tướng: 60 tuổi.

Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan quy định tại điểm b, điểm c và nam sĩ quan quy định tại điểm d khoản 1 Điều này nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 60 đối với nam và 55 đối với nữ..

- Nhóm 3: Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong CAND trở lên, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà CAND không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự nguyện xin nghỉ.

Đối tượng thuộc nhóm này là những người không thuộc hai nhóm trên, được nghỉ hưu khi đủ 25 năm phục vụ trong CAND đối với nam, 20 năm đối với nữ, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Tin cùng chuyên mục